ŠPANIJA

 


Španija po regijama:


KOSTA BRAVA

MAJORKA

 

 

Španija je zemljasinonimzadobruhranu, srdačneŠpance, koridu, peščaneplaže, palme, sunce i definitivnodobarprovod. Pored toga, bogatokulturno i istoriskonasleđejojdajedodatnišarmkojisvakakotrebatesami da otkrijete.

Ono što je jošspecifičnozaŠpaniju je da nikog ne ostavljaravnodušnim.

Španija je velikazemlja, drugapoveličini u EvropskojUniji.Pripadajujoj i Balearskaostrva u Sredozemnommoru, Kanarskaostrva u Atlantskomokeanu, kao i dva mala poseda u Maroku - Seuta i Melilja.

Španskijezikilikastiljanski je zvaničnijezikšpanskedržave i kojigovore 500 milionaljudi u više od 22 zemalja, i drugi je jezikkoji se govori u SAD. Ostalijezici (i dijalekti) koji se govore u Španijisu: Katalonskijezik, Baskijskijezik iGalicijskijezik.

Španijugodišnjeposetioko 50 milionaturista, što je stavljameđu tri najposećenijezemljesveta.
NaposecenijeregijeSpanije I omiljenemedjuturistimasu KOSTA BRAVA I MAJORKA.