Specijalna bolnica za rehabilitaciju - Atomska banja    Specijalna bolnica za rehabilitaciju    Specijalna bolnica za rehabilitaciju

 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju - GORNJA TREPČA

 

20% POPUSTA NA PANSION ZA GOTOVINSKO PLACANJE I 10% POPUSTA ZA PLACANJE NA 5 MESECNIH RATA CEKOVIMA GRADJANA


Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gornja Trepča" raspolaže sledećim smeštajnim kapacitetima:

  • Stacionar sa 104 postelja u jednokrevetnim, dvokrevetnim, visekrevetnim sobama i apartmanima
  • bungalovi sa 45 postelja
  • wellness blok sa apartmanima i kompletnim wellness programom.

Ljubaznom uslugom ugostiteljskih radnika bićete usluženi ukusnim specijalitetima iz domaće kuhinje restorana koji raspolaže salom sa 160 mesta i terasom od 60 mesta.


CENOVNIK U PDF FORMATU
USLUGA SPECIJALNE BOLNICE ZA REHABILITACIJU“GORNJA TREPČA


Shodno odluci o boravišnoj taksi br. 06-87/2008-5-02 od 13.11.2008 godine (“Sl. List Grada Čačka br. 9/208)Boravišnu taksu ne plaćaju: 1. deca do 7 godina starosti, 2.lica upućena na banjsko i klimatsko lečenje, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od strane nadležne lekarske komisije, 3. lica koja organizorano borave u turističkom objektu radi izvođenja istraživačkih, ekoloških i sličnih akcija, osim sportista koji se nalaze na pripremama i takmičenjima,4.strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni obaveze plaćanja takse, 5. lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj duže od 30 dana.
Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od 7 do 15 godina starosti.
Lica iz stava 1. ovog člana (članska karta, potvrda škole odnosno organizatora radnih, istraživačkih i ekoloških akcija, uput lekarske komisije i drugo)
U računu se posebno iskazuje oslobađanje od plaćanja boravišne takse.U slučaju značajnijih promena na tržištu i promena cena elemenata kalkulacije zadržavamo pravo korekcije cena neuplaćenog dela aranžmana.


MOGUĆNOST PLAĆANJA:
-ČEKOVIMA GRAĐANA NA 3 RATE.